Pages Navigation Menu

Odszkodowanie za upadek na oblodzonym chodniku

Odszkodowanie za upadek na oblodzonym chodniku

Choć zima w tym roku jest dla nas bardzo łaskawa, to nie powinno to uśpić naszej czujności, gdyż nawet niewielki przymrozek może spowodować, że chodnik czy schody pokryje warstwa lodu. Jeżeli na tak nieuprzątniętym chodniku czy też schodach przewróci się pieszy, to właściciel nieruchomości odpowie za wszelkie szkody wynikłe z tego zdarzenia

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Natomiast obowiązek uprzątnięcia nie dotyczy chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Obowiązek ten może być przerzucony na firmę sprzątającą dany obiekt, a ponadto właściciel może wykupić polisę ubezpieczeniową, która będzie chronić go przed roszczeniami osób poszkodowanych.

Za szkody powstałe na pozostałych chodnikach i drogach w mieście odpowie zazwyczaj gmina.

W wyniku takiego wypadku najczęściej dochodzi do złamań rąk, nóg, a w cięższych przypadkach nawet do uszkodzenia biodra. Z bardziej spektakularnych spraw można wspomnieć o pieszym, który poślizgnął się na chodniku i wpadł pod samochód lub o kobiecie, którą zranił spadający z dachu sopel. Poszkodowani mogą żądać zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, renty oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W zależności od rodzaju obrażeń i ich trwałości kwoty zadośćuczynienia bywają różne. Może to być od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Jeżeli dojdzie do wypadku powinniśmy poprosić świadków zdarzenia o ich dane oraz numery telefonów, gdyż to właśnie ich zeznania będą często kluczowe dla sprawy. W innym przypadku ciężko nam będzie udowodnić, że taki wypadek miał miejsce. To na nas spoczywa obowiązek wykazania szkody i winy sprawcy, dlatego warto zadbać o dowody. Pomocny może okazać się również monitoring miejski oraz fotografie z miejsca zdarzenia, na których widać jaki był stan chodnika, drogi czy schodów danego dnia. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić zdjęcia i w okolicy nie było świadków, poprośmy o przyjazd Policję lub Straż Miejską która sporządzi notatkę urzędową z miejsca zdarzenia.

Korzystając z leczenia specjalistycznego lub rehabilitacji w placówkach i gabinetach prywatnych koniecznie zbierajmy wszelkie faktury, rachunki i dowody zapłaty. Podobnie, gdy kupujemy leki czy sprzęt ortopedyczny poprośmy sprzedawcę aby wystawił fakturę lub rachunek na nazwisko poszkodowanego. Należy również zachować bilety dojazdów do placówek medycznych (nasze oraz osób nas odwiedzających) lub notować liczbę przebytych kilometrów samochodem prywatnym. W miarę możliwości zachowajmy zniszczone ubranie lub co najmniej wykonajmy zdjęcia, na których będzie widać uszkodzenia oraz markę odzieży. W przypadku uszkodzenia ciała podstawą do uzyskania odszkodowania jest zawsze pełna dokumentacja medyczna.

 

Świadomość prawna poszkodowanych w tego typu sprawach ciągle wzrasta. Również media nagłaśniają coraz to nowe przypadki sądowych batalii z zakładami ubezpieczeń i właścicielami nieruchomości. Powinno to być dla nas sygnałem, aby nie lekceważyć obowiązku uprzątnięcia terenów przy swojej nieruchomości i zmusić do większej staranności w tym zakresie.

Anna Lewandowska 

2 Komentarzy

  1. Powiedzcie to tej starszej pani na Zamkowej, która ledwo się rusza a podróż do sklepu osiedlowego zajmuje jej godzinę i wymaga kilku przystanków… JAK TA KOBIETA MA ZADBAĆ O “SWÓJ” chodnik???

  2. Jeżeli chodnik nie przylega bezpośrednio do naszej działki to nie ma obowiązku odśnieżania go. Na ul. Zamkowej o ile się nie mylę pomiędzy chodnikiem, a domami jest jeszcze pas miejskiego trawnika. Jednak to już każdy właściciel powinien ustalić sam gdzie się kończy jego działka i czy pomiędzy jest teren należący do miasta. Pozdrawiam

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

reklama